Өндірушінің кепілдігі

Дайындаушының жаңа Hyundai автомобиліне кепілдігі.

1. Дайындаушының жаңа Hyundai автомобиліне кепілдігі.

1.2, 1.3, 1.4-тармақтарда санамаланған жекелеген жиынтықтаушы бұйымдарды қоспағанда, Hyundai автомобилінің кез келген элементі, техникалық қызмет көрсету уақтылы өткізілген жағдайда, Hyundai автомобилін Hyundai ресми Дилері бірінші сатып алушыға сату (беру) сәтіне дейін жіберілген материалдың немесе дайындаудың ақаулары анықталған кезде кепілдік кезеңі ішінде автомобиль иесі үшін кез келген Hyundai ресми Дилері ауыстыруды немесе жөндеуді тегін жүргізеді.

Кепілдік жөндеу (жөндеу немесе ауыстыру) қажеттілігі мен әдісі туралы шешім қабылдау құқығы тек ресми Hyundai Дилеріне тиесілі.
Кепілдік жөндеу процесінде ауыстырылған қосалқы бөлшектер мен материалдар дайындаушының меншігіне өтеді. Hyundai ресми Дилері дайындаушының мүддесі үшін осы қосалқы бөлшектер мен материалдарға билік етуге құқылы.

1.1. Жаңа Hyundai автомобиліне кепілдікті кезең.

1.2-тармақта көрсетілген жекелеген жиынтықтаушы бұйымдарды қоспағанда, Hyundai жаңа автомобильдерінің элементтеріне кепілдік беру мерзімі Hyundai автомобилін Hyundai ресми Дилері бірінші сатып алушыға сатқан (берген) сәттен бастап 5 жылды немесе 100 мың км жүрісті құрайды (қайсысы ертерек болатынына байланысты), бұл туралы сервистік кітапшада кепілдіктің басталу күні туралы тиісті белгі куәландыруы тиіс.

Иесі тек материалдардың немесе дайындаудың сапасына байланысты ғана кепілдік бойынша талаптарды және сервистік кітапшада белгіленген кепілдік мерзімі ішінде ғана ұсынуға құқылы.

Автомобильдің қызмет ету мерзімі Hyundai Ресми Дилерінің Автомобильді алғашқы түпкілікті сатып алушыға берген сәтінен бастап 6 (алты) жылды немесе 180 000 (жүз сексен мың) км жүрісті (қайсысы ертерек болатынына байланысты) құрайды. Автомобильдің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны одан әрі пайдалану иесі сервистік кітапшаның талаптарына сәйкес тұрақты техникалық қызмет көрсетуден өту туралы талаптарды, сондай-ақ сервистік кітапшада және Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген Автомобильді пайдалануға қатысты басқа талаптарды сақтаған жағдайда мүмкін болады.

1.2. Жеке жиынтықтауыш бұйымдарға кепілдік.

Төменде санамаланған Hyundai автомобилінің жекелеген жиынтықтауыш бұйымдарына автомобильді бірінші сатып алушыға сату (беру) сәтінен бастап (яғни сервистік кітапшада көрсетілген кепілдіктің басталу күнінен бастап) мынадай шекте кепілдік беріледі:

1.2.1. 12 ай немесе 20 мың км жүріс (қайсысы ертерек болатынына байланысты):

 • тежегіш дискілер мен барабандар;
 • газ қуатсыздану лампалары;
 • аккумуляторлық батареяны;
 • тоңазыту агентімен кондиционерлеу жүйесін толтыру;
 • жетек белдіктері;
 • әртүрлі типті төсемдер (цилиндр блогының бастиегінің төсемінен басқа);
 • алдыңғы және артқы аспаның тұрақтандырғыштарының төлкелері.

1.2.2. 36 ай немесе 100 мың км жүріс (қайсысы ертерек болатынына байланысты):

 • - дайындаушы орнатқан аудиоаппаратура.

1.3. Кепілдікпен не өтелмейді.

Дайындаушының кепілдігі тек өндірістік ақаулармен шектеледі және келесі жағдайларға қолданылмайды:

1.3.1. Жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді орындау кезінде регламенттік жұмыстар, диагностикалық және реттеу жұмыстары, бір реттік элементтерді бұзу және басқа материалдарды жұмсау.

1.3.2. Қышқыл жаңбырды, олардың атмосферасының агрессивті заттарын, өнеркәсіптік ластануларды, химикаттарды, өсімдік шырындарын, тастарды, тұзды қоса алғанда, қалыпты пайдалану және қоршаған ортаның әсері нәтижесінде кез келген бөлшектердің қалыпты тозуы, бөлшектер жабынының, лак-бояу қабатының, резеңке бөлшектердің, қаптау мен әрлеудің табиғи қартаюы және бұзылуы, сондай-ақ бұршақ, дауыл, найзағай, су тасқыны және өзге де табиғат құбылыстары.

1.3.3. Автомобильдің немесе оның элементтерінің сапасына, сипаттамаларына немесе жұмыс қабілеттілігіне әсер етпейтін шамалы ауытқулар (мысалы, автомобиль агрегаттары мен жүйелерінің қалыпты жұмысына ілесетін әлсіз шу, сықырлау немесе діріл);

1.3.4. Майлардың, техникалық сұйықтықтардың немесе жағармайлардың төсемдер мен тығыздамалар арқылы аз мөлшерде (қалыпты тұтынуға әсер етпейтін) ағуы;

1.3.5. Арнайы әдістерді қолданбай білінбейтін, әрлеу, бояу және гальваникалық жабын элементтерінің кемшіліктері;

1.3.6. Сандық мәнде дайындаушы өзі немесе дайындаушының бақылауымен Hyundai автомобильдерінде орнатылған дисплей экрандарында жарқын немесе күңгірт нүктелердің (3 данадан артық емес) болмашы болуы.

1.3.7. Толық емес немесе сәйкес келмейтін қызмет көрсету нәтижесінде келтірілген залал және/немесе ақаулық, мысалы, автомобильді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылған күнделікті және/немесе мерзімді қарап-тексеруді және/немесе техникалық қызмет көрсетуді елемеу; автомобильге жоспарлы техникалық қызмет көрсету арасындағы елеулі артық жүріс (1000 км-ден астам немесе 1 ай, қайсысы ертерек болатынына байланысты).

1.3.8. Дайындаушы мақұлдамаған түпнұсқа емес бөлшекті, құрылғыны немесе жабдықты пайдалану нәтижесінде туындаған залал және/немесе ақаулық не Hyundai ресми Дилері болып табылмайтын техникалық орталық орындаған жөндеу, қызмет көрсету және кез келген басқа жұмыс түрлерінің салдарын жою.

1.3.9. Жол-көлік оқиғасы, абайсыздық, немқұрайлылық, автомобиль жабдықтарын дұрыс пайдаланбау, автомобильді басқарудағы дұрыс емес тәсілдер, оны жарыс, ралли, такси, оқу автомобилі және т.б. ретінде (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) пайдалану, сондай-ақ автомобиль немесе оның бөліктерінің дайындаушы мақұлдамаған модификациясы (автомобиль конструкциясына өзгерістер енгізу, қосымша жабдық орнату, автомобиль иесінің немесе үшінші тұлғалардың тораптар мен агрегаттар жүйелерінің жұмысына араласуы) нәтижесінде автомобильдің зақымдануы.

1.3.10. Жүкті тиеу-түсіру немесе тасымалдау нәтижесінде автомобильдің, оның ішінде оның жүк бөлігінің және/немесе салонының зақымдануы.

1.3.11. Ақаулы көлікті пайдалану мүмкін еместігіне, уақытты жоғалтуға, жанармай шығындарына, телефон байланысына, көлік шығындарына, кірісті жоғалтуға және басқа да коммерциялық шығындарға байланысты шығындар.

1.3.12. Одометр көрсеткіштері жасанды түрде өзгертілген автомобильдің кез келген ақауларын, сондай-ақ осы ақауларға байланысты барлық шығындарды жою.

1.3.13. Басқа ақаулықтарды олар анықталғаннан кейін уақтылы жоймау нәтижесінде туындаған ақаулар және олардың салдарлары.

1.3.14. Қалыпты пайдалану кезінде пайдаланылатын не тозуға және бұзылуға бейім шығыс және майлау материалдары, өзге де элементтер:

 • барлық типтегі сүзгілер;
 • оталдыру шырақтары;
 • жетекші ілінісу дискісі;
 • тежегіш қалыптар;
 • әйнек тазалағыш щеткалар;
 • балқымалы сақтандырғыштар;
 • қыздыру лампалары;
 • автомобильдің барлық жүйелеріне арналған майлар, сұйықтықтар және жағармайлар;
 • отын.

1.3.15. 1.3.14 т. санамаланған бөлшектердің немесе кепілдікті кезең белгіленген шектеулерге байланысты аяқталған бөлшектердің істен шығуы нәтижесінде туындаған залалдар.

1.3.16. Әртүрлі жарықтандырудың оптикалық әсерлерінен, көру қасиеттерінен, сондай-ақ басқа факторлардан туындаған автомобиль корпусының лак-бояуының шамалы түрлі реңктігі.

1.3.17. Сыртқы әсерлерден туындаған (соның ішінде, бірақ олармен шектелмейді): өнеркәсіптік, құрылыс және химиялық шығарындылардан, ауаның қышқыл немесе сілтілі ластануынан, қышқыл жаңбырдан, өсімдік шырынынан, құстар мен жануарлардың тіршілігінің қалдықтарынан, мұзға қарсы реагенттерден, тас, құм, тұз және т.б. сияқты жол төсемінің бөліктерінен автомобильдің немесе оның жеке элементтерінің кемшіліктері.

1.3.18. Форс-мажор жағдайларынан (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей) өрттерден, апаттардан, дүлей зілзалалардан, найзағайлардан, су тасқынынан, жер сілкіністерінен туындаған автомобильдің зақымдануы.

1.3.19. Шанақ элементтері болып табылмайтын бөлшектерді бояу немесе басқа сәндік жабынның кемшіліктері (рейлингтер, бәсеңдеткіштер, әйнек тазалағыштардың жетектемелері, есік тұтқалары, шанақтың сәндік әрленуі және т.б.).

1.3.20. Автомобильдің қалыпты жұмысы кезінде пайда болатын өзара әрекеттесетін бөліктердің байланыс беттеріндегі бояу жабынының қажалуы.

1.3.21. Автомобиль иесінің оны Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың шарттарын сақтамауы және/немесе автомобильге кезекті жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді орындамауы және/немесе автомобильдің тораптары мен агрегаттарын өз бетінше бөлшектеу немесе жөндеу және/немесе дайындаушы рұқсат берген жүктемеден асыра пайдалану немесе оны мақсатсыз пайдалану және/немесе сапасы төмен ЖЖМ (бензин, дизель отыны, май) пайдалану нәтижесінде туындаған кемшіліктер, зақымданулар.

1.3.22. Аспа, трансмиссия, қозғалтқыш және шығару жолы элементтерінің коррозиясы.

1.4. Бөгде жеткізушілердің жиынтықтауыштарына кепілдік.

Hyundai автомобильдерінің кейбір жиынтықтауыш бұйымдарына кепілдік осы жиынтықтауыштарды жеткізушілермен және олардың шарттарымен беріледі. Атап айтқанда, мұндай жиынтықтауыштарға мыналар жатады:

 • Бастапқыда автомобильге дайындаушы орнатқан шиналар;
 • Дайындаушының бақылауымен орнатылған мультимедиялық және навигациялық жүйелер.
 • Осы жиынтықтауыш бұйымдарға кепілдік шарттары бойынша ақпаратты Сіз Hyundai ресми Дилерлерінен ала аласыз.

2. Лак-бояу жабынына кепілдік.

Лак-бояу жабынына кепілдік автомобиль иесі үшін лак-бояу материалдарының немесе оларды жағу технологиясының ақаулығы анықталған жағдайда және осы ақаулардың пайда болу себептері өндірістік сипатта болған жағдайда ғана Hyundai кез келген ресми Дилерінің боялған беттерді тегін жөндеуін қарастырады.

Кепілдік жөндеудің қажеттілігі мен әдісі туралы шешім қабылдау құқығы тек осы жөндеуді жүргізетін Hyundai ресми Дилеріне ғана тиесілі.

2.1. Кепілдік кезеңі.

Жаңа Hyundai автомобильдерінің лак-бояу жабынына берілетін кепілдік мерзімі сервистік кітапшада көрсетілген кепілдіктің басталу күнінен бастап 5 жылды немесе 100 мың км жүрісті (қайсысы ерте болатынына байланысты) құрайды.

Иесі лак-бояу жабынының сапасына кепілдік кезеңі ішінде ғана талап қоюға құқылы.

3. Қосалқы бөлшектерге кепілдік.

Жаңа Hyundai автомобиліне кепілдіктен тыс дайындаушы түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен аксессуарларға кепілдік береді.

Қосалқы бөлшектерге кепілдік оларды Hyundai ресми Дилерлерінен сатып алған және орнатқан жағдайда беріледі.

Кепілдік міндеттемелердің орындалуын Сіз осы Hyundai Дилерінен қосалқы бөлшектің сатып алынғанын және осы қосалқы бөлшектің орнатылу фактісін растайтын құжаттарды ұсынып, қосалқы бөлшек сатып алынған және орнатылған Hyundai ресми Дилерінен талап ете аласыз.

3.1. Кепілдік кезеңі

Жекелеген жиынтықтауыштардан басқа, Hyundai автомобиліне арналған түпнұсқалы қосалқы бөлшектерге берілетін кепілдік мерзімі автомобильге қосалқы бөлшекті орнатқан сәттен бастап 1 жылды немесе 20 мың км жүрісті (қайсысы ерте болатынына байланысты) құрайды.

Кепілдік жөндеу барысында жөнделген немесе жарамсыздарының орнына орнатылған қосалқы бөлшектерге кепілдік, қайсысы ерте басталатынына байланысты автомобильге кепілдік мерзімі шеңберінде ғана немесе жекелеген жиынтықтауыштарға кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

3.2. Қосалқы бөлшектерге арналған кепілдік нені өтемейді.

Дайындаушының қосалқы бөлшектерге кепілдігі 1.3-тармақта көрсетілген шектеулерді ескере отырып, автомобильге осы қосалқы бөлшекті орнату сәтіне дейін жіберілген өндірістік сипаттағы ақаулармен ғана шектеледі.

4. Автомобильді жөндеу орнына дейін жеткізу

Дайындаушының кепілдігі Hyundai автомобиліне кепілдік шарттарына сәйкес келетін ақаулық туындаған жағдайда, осы ақаулықтың сипаты Қазақстан Республикасы заңнамасының және Автомобильді пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына байланысты автомобильді жөндеу орнына өз жүрісімен жеткізуге мүмкіндік бермеген жағдайда ғана автомобильді ең жақын HYUNDAI ресми Дилеріне жеткізуге (эвакуациялауға) қолданылады. Эвакуациялау қажеттілігін нақтылау үшін жақын жердегі Hyundai ресми Дилерімен кеңесіңіз. Ең жақын Hyundai ресми Дилерінің мекенжайы мен телефонын сервистік кітапшадан немесе Hyundai клиенттерді қолдау қызметінің телефоны арқылы білуге болады: 8-800-070-70-70. Автомобильді иесі өз бетінше жеткізген жағдайда, осы тармақтың шарттары сақталған жағдайда, жоғарыда сипатталған жағдайда эвакуацияның құжатпен расталған құнын иесіне өтеу міндеті кепілдік жөндеу қызметін көрсететін Hyundai ресми Дилеріне жүктеледі.

Автомобильдің қызмет ету мерзімі Hyundai Ресми Дилерінің Автомобильді алғашқы түпкілікті сатып алушыға берген сәтінен бастап 6 (алты) жылды немесе 180 000 (жүз сексен мың) км жүрісті (қайсысы ертерек болатынына байланысты) құрайды. Автомобильдің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны одан әрі пайдалану иесі сервистік кітапшаның талаптарына сәйкес тұрақты техникалық қызмет көрсетуден өту туралы талаптарды, сондай-ақ сервистік кітапшада және Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген Автомобильді пайдалануға қатысты басқа талаптарды сақтаған жағдайда мүмкін болады.